fbpx
774 944 051‬ - info@ck-cile.cz

Itálie - Řím - Vatikán - Pompeje - Vesuv

Řím - Vatikán - Pompeje - Vesuv

Koloseum - Řím
Řím
Andělský hrad - Řím
Památník Viktora Emanuela II. - Řím
Fontána di Trevi - Řím

Program:

1. den: Odlet z Prahy v ranních hodinách, přílet do Říma, transfer na hotel, ubytování. Prohlídku Říma začneme v odpoledních hodinách u Španělských schodů. Zastavíme se také u fontány di Trevi, odtud se přesuneme kolem jedné z nejlépe zachovalých antických památek ve městě Pantheonu na nejznámější římské náměstí Piazza Navona s proslavenou Berniniho fontánou Čtyř řek. Projdeme kolem Augustova mauzolea na Piazza del Popolo, kde ukončíme společnou část prohlídky. Možnost osobního volna či odjezd na hotel.

2. den: Po snídani odjezd do centra města. Dnešní den začneme u San Giovanni in Laterano – jedné ze čtyř exteritoriálních bazilik městského státu Vatikán, v jehož blízkosti se nachází i slavné Svaté schody. Kolem kostela San Clemente dojdeme ke Koloseu největšímu antickému amfiteátru a asi nejznámější antické římské památce. Poté následuje návštěva archeologického areálu Fora Romana a Palatinu. Dále budeme pokračovat na vrcholek Kapitolu, jednoho ze 7 římských pahorků, jehož dnešní tvář navrhl sám Michelangelo. Sejdeme k novodobému památníku krále Viktora Emanuela II., projdeme se kolem císařských fór (Trajánovo, Vespasiánovo, Nervovo,...). Návrat na hotel nebo možnost individuálního programu

3. den: Po snídani volno k procházkám po Říme či k nákupům nebo fakultativní výlet za příplatek do Pompejí a na sopku Vesuv. Pompeje byly v roce 79 zničené výbuchem sopky Vesuv a díky tomu zůstalo město zakonzervováno do dnešních dnů. Návštěva a prohlídka Pompejí. Poté pojedeme k Vesuvu, projdeme se kolem kráteru, odkud jsou překrásné vyhlídky na Neapolský záliv (doporučujeme pevnou obuv). Návrat do Říma.

4. den: Po snídani se vydáme na území nejmenšího státu na světě Vatikánu, navštívíme baziliku Svatého Petra, zájemci mohou vystoupat na kopuli chrámu a kochat se výhledem na Řím. Posléze bude následovat možnost navštívit Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí. V odpoledních hodinách se procházkou vydáme kolem Andělského hradu – někdejšího papežského úkrytu. V podvečer se projdeme kolem nejznámějšího antického koňského závodiště Circo Massimo a zastavíme se u kostela Santa Maria in Cosmedin, u kterého se nachází proslulá „ústa pravdy". Posléze budeme pokračovat do čtvrti Trastevere – Zátibeří, která si i dnes dokázala uchovat krásnou atmosféru toho „pravého" Říma. Možnost večeře v jedné z místních typických restaurací. Návrat na hotel.

5. den: Dle letového řádu transfer na letiště, návrat do Prahy.

Termín: 11.–15. 3. 2020 
Cena: 16 990 Kč / AKČNÍ CENA: 14 990 Kč

Termín: 16.–20. 10. 2020 
Cena: 16 990 Kč / AKČNÍ CENA: 13 990 Kč

 

Termíny pro skupiny od 6 osob dle dohody.

Cena zahrnuje: 
- letenku tam a zpět;
- 1x velké kabinové zavazadlo dle podmínek dané letecké společnosti;
- transfer letiště-hotel-letiště;
- 4x ubytování v hotelu 2-3* s příslušenstvím;
- snídaně;
- český průvodce po celou dobu zájezdu;
- pojištění CK.
 
Cena nezahrnuje: 
- příplatek za jednolůžkový pokoj 4 000 Kč/pobyt;
- pobytová taxa (cca 4 eura/osoba/noc);
- cestovní pojištění včetně storna zájezdu 180 Kč/osoba 15+/pobyt a 125 Kč/dítě do 15 let/pobyt;
- fakultativní výlet do Pompejí a Vesuv 2300 Kč;
- jízdné hromadnou dopravou (cca 1,5 euro/jízda);
- individuální vstupné do památek.
 
Předběžné ceny vstupného: individuální vstupné do památek - vstupné do Kolosea cca 14 euro/dospělý, Vatikánská muzea včetně Sixtinské kaple cca 21 euro/dospělý, Pompeje 15 euro/dospělý, Vesuv cca 10 euro/dospělý (Vybrané vstupné bude zajištěno dle aktuálních možností pro zájemce dopředu bez front na místě – CK bude zájemce informovat o možnostech)
 
Upozornění:

- cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas;
- zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem;
- u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem;
- servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak;
- podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu;
- ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla;
- některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu;
- během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce;
- výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak;
- změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě;
- v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně;
- průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak;
- minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak;
- podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.

 

Ve spolupráci s CK GRAND TRAVEL

 

Více FOTOGRAFIÍ NA FACEBOOKU. 

 

Další letecké zájezdy:

 

S.A.E. - Dubaj + Abu Dhabi

 

Londýn a Hampton Court

 

Londýn a Windsor letecky z Pardubic

 

Londýn v období Halloweenu

 

Madeira a festival ohňostrojů

 

Madeira a slavnosti vína

 

Malta a Gozo - perla uprostřed Středozemního moře

 

New York

 

Petrohrad a Petrodvorec s návštěvou Jantarové komnaty

 

Jedinečný Řím a Vatikán

 

Skotsko - Edinburgh - Loch Ness - Rosslyn

 

 

Předběžná rezervace zájezdu:

Powered by BreezingForms