fbpx
774 944 051‬ - info@ck-cile.cz

Perly jižního Polska

Krakov – solný důl Vělička (Wielizcka) – Vratislav (Wrocław) – Hlivice (Gliwice) – zámek Książ – podzemní město Osówka – Svídnice

Objevování nedalekých krás našich severních sousedů.

Wroclaw
Ksiaz
Krakow
Květinové slavnosti Ksiaz
Wroclaw
Květinové slavnosti Ksiaz

Program:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách (Hlinsko okolo 4.00) směrem Olomouc, Ostrava, Krakow.

Dopoledne příjezd do Věličky (Wielizcka), kde se nachází nejstarší činný solný důl v Evropě, světový unikát (UNESCO). Prohlídka dolu a jeho chodeb, kaplí i velkých zdobených sálů, vytesaných v soli, je nezapomenutelným zážitkem.
Následuje přejezd do Krakova (UNESCO), nejpamátnějšího místa v dějinách polského národa. Právě tady bylo do konce 16. století sídelní a korunovační město státu. Podíváme se na královský hrad Wawel, korunovační katedrálu s hrobkami polských králů, hlavní náměstí, historickou tržnici Sukiennice, prohlédneme si měšťanské domy, Radniční věž, univerzitní čtvrť, ...

Dojezd na ubytování do Chorzówa. 

2. den: Po snídani nás čekají  Hlivice (Gliwice), zastávka u vysílače, jehož přepadením započala II. světová válka.

Odpoledne majstátní Wrocław na řece Odře, kdysi česká Vratislav, přezdívaná městem sta mostů. S průvodcem se projdeme kouzelně opraveným starým městem, přejdeme přes Tumský ostrov, podíváme se na nejznámější památky tohoto historického města a seznámíme se s místními trpaslíky. Odpoledne krátké volno na náměstí před gotickou radnicí (na návštěvu vyhlídkové věže, nákupy či na večeři).

Ubytování na okraji Wroclawi. 

3. den: Po snídani odjezd, krátce zastavíme u unikátního hrázděného kostela Míru ve Svídnici (UNESCO).

Procházka na zámku Książ, kde si přijdou na své i milovníci nádherných zahrad, parků a vyhlídek, jedná se jeden z nekrásnějších a největších polských zámků. V květnovém termínu by se zde navíc měly konat květinové slavnosti. Interiéry zámku jsou pak vyzdobené mnoha překrásnými kyticemi a květinovými vazbami, nicméně v současné situaci nelze akci garantovat. 

Navečer návštěva podzemního komplexu Riese (Obr) v podzemí hory Osówka v Sovích horách. Komplex měl být propojen i se zámkem Książ na okraji Valbřichu.
K večeru osobní volno. Poté odjezd zpět do ČR přes Náchod.
Návrat do ČR v pozdních nočních hodinách (Hlinsko okolo 22.00), další dle trasy.

Termín: 9. - 11. 7. 2021 (pátek až neděle)  OBJEDNÁVKA

Cena: 4 990 Kč             

Cena zahrnuje:
- dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného;
- 2x ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích s příslušenstvím ve ***hotelu;
- 2x snídani;
- služby průvodce;
- pojištění CK proti úpadku.

 

Cena nezahrnuje:
- pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny a. s. (350 Kč dospělý, 175 Kč dítě do 15 let, 700 Kč senior nad 70 let);
- pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě);
- příplatek za jednolůžkový pokoj 1 400 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit);
- vstupné (asi 200 PLN).

 

Uvedená cena vstupů je orientační a jejich celková výše závisí na okolnostech (např. počasí) a rozhodnutí klienta. Klient nemusí absolvovat všechny prohlídky, zvolí si sám dle svého uvážení.

 

Odjezdová místa: Česká Třebová, Litomyšl, Hlinsko.

 

Svoz + 300 Kč:  Vysoké Mýto, Chrudim, Choceň, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Lanškroun, Svitavy, Holice, Pardubice, Hradec Králové, Kostelec n. O., Třebechovice p. O., Týniště n. O., Vamberk, Žamberk. 

  

Čas odjezdu i příjezdu bude přizpůsoben trase, provozu a povětrnostním podmínkám. Je nutné počítat s odchylkou až dvě hodiny. Vše bude upřesněno v podrobných pokynech, které cestovní kancelář rozešle týden před odjezdem. Zastávky autobusu budou v souladu s platnými dopravními předpisy, maximálně po 3–4,5 hodinách jízdy v délce 15–45 minut dle potřeb řidiče.

 

Ostatní služby mohou být zajištěny v jazyce dané země či v angličtině. Charakter našich zájezdů určuje ke každému zájezdu průvodce, který může být klientům nápomocen.

 

Klienti budou služby čerpat v rámci skupiny cca 30–50 osob. Při nižším počtu zájemců než 30 osob se služba či zájezd nemusí uskutečnit.

 

Pro informace o vhodnosti zájezdu pro osoby s omezenou schopností pohybu se prosím obraťte na cestovní kancelář.

 

Zájezd pořádá Cestovní kancelář Čile s. r. o., IČ: 06563431.

 

Podobný poznávací zájezd: 

Normandie a Bretaň

Benátky a ostrovy

Romantický Rýn, Lucembursko a vinice Mosely

  

Další zájezdy:

POBYTOVÉ ZÁJEZDY

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

 

Více fotografií na FACEBOOKU.