fbpx
774 944 051‬ - info@ck-cile.cz

Romantický Rýn, Lucembursko a vinice Mosely

Lucembursko – Schengen – Lucemburk – Trevír – Porta Nigra – Mosela – Cochem – hrady Eltz, Marksburg, Maus a Katz – Koblenz – soutok Rýna a Mosely – Deutsches Eck – Rýn – rýnský ohyb – Bacharach - Boppard – lodí po Rýnu – Sankt Goar – skála Loreley – Bingen am Rhein

Hrad Eltz
Řeka Rýn
Bernkastel
Řeka Mosela
Trevir
Trevír
Lucemburk
Rýn
Údolí Rýna
 
 

Úchvatná krajina Mosely a Rýna
Hrady, historická města a úžasná příroda

Program:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR (Česká Třebová okolo 18.00), směrem na Rozvadov a Norimberk.
2. den: Ráno příjezd do Schengenu, do slavné obce „na pomezí", procházka po nábřeží Mosely kolem kotviště, kde byla v roce 1985 podepsaná  Schengenská dohoda.
Přejezd do Lucemburku, hlavního města na skalách, které je zároveň mohutnou nedobytnou středověkou pevností. Procházka starým městem s velkovévodským palácem na vyhlídky, individuálně lze navštívit kasematy. Historie města je svázána s naší zemí, uvidíme náměstí Jana Palacha i katedrálu Panny Marie s ostatky českého krále Jana Lucemburského.
Odpoledne navštívíme Trevír (UNESCO), nejstarší německé město, s majestátní katedrálou, mnohými římskými památkami a hlavně s římskou bránou Porta Nigra. Rodiště Karla Marxe. Odjezd na ubytování do Boppardu na břehu Rýna, kde byl korunován Přemysl Otakar I. českým králem. Večeře v hotelu.
3. den: Po snídani odjedeme do města Bingen am Rhein. Odtud poplujeme lodí (20 €) „cestou 14 hradů" pod svěžími rozkvetlými kopci, posetými hrady, kolem skály Loreley, k níž se váže legenda o dívce s čarokrásným hlasem a kde je v hlubinách ukrytá skála, na kterou silné proudy strhávají lodě. Kolem Myší věže na ostrůvku doplujeme podél Rýna (UNESCO) až do hrázděného Sankt Goaru. Mezi četnými hrady uvidíme i hrady Katz (Kočka) a Maus (Myš).
Krátká zastávka v malebném hrázděném městě Bacharach. Vinařské městečko, důležité překladiště vína staré již přes 1000 let, s nedokončenou kaplí, starým hradem a středověkými branami.
Starou lanovkou vyjedeme vysoko nad Rýn (9 €) a po krátké procházce uvidíme slavný rýnský ohyb.
Návrat na hotel, večeře, možnost ochutnávky pěti druhů místních vín (10 €).
4. den: Po snídani nás čeká výlet podél vinic, hrázděných měst a hradů Mosely. Začneme dobře utajeným (nedobytným) hradem Eltz, jedním z nejkrásnějších a nejznámějších hradů Německa, plným věžiček nad romantickým údolím, který již mnoho století patří rodině Eltzů, procházka k hradu, interiéry není možné nyní navštívit, ale hrad je krásný především z venku.
Pojedeme nádherným údolím Mosely do Cochemu, zastávka v pohádkovém hrázděném městečku s hradem nad řekou Moselou.
Navečer dojedeme do města Koblenz, procházka podél Rýna na Deutsches Eck, na soutok Rýna a Mosely, osobní volno. Večer odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00), další dle trasy.

 

V případě, že při návratu z Lucemburska bude stále nutná karanténa, uděláme změnu v programu a do Lucemburku nepojedeme, zůstaneme na území Německa a navštívíme místo toho jedno z nejkrásnějších měst - Bernkastel - Kues. 

Termín: 8. - 12. 9. 2021 (středa až neděle)          OBJEDNÁVKA

Cena: 6 590 Kč, cena senioři 55+: 6 260 Kč


Cena zahrnuje:

- dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného;

- 2x ubytování ve dvojlůžkovém pokoji s příslušenstvím a možností přistýlky v *** hotelu v Boppardu;

- 2x snídani - buffetové stoly; 

- 2x večeři - buffetové stoly;

- služby průvodce (v plánu Lenka Čížová);

- pojištění CK proti úpadku.

 

Cena nezahrnuje:

- pojištění léčebných výloh a storna Allianz pojišťovny a. s. (664 Kč dospělý, 332 Kč dítě do 15 let, 1328 Kč senior nad 70 let); 

- pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě);

- příplatek za jednolůžkový pokoj 1 000 Kč / 2 noci (při včasném přihlášení lze doobsadit);

- vstupné, loď, ochutnávka vína.

 

Uvedená cena vstupů je orientační a jejich celková výše závisí na okolnostech (např. počasí) a rozhodnutí klienta. Klient nemusí absolvovat všechny prohlídky, zvolí si sám dle svého uvážení.

 

Odjezdová a svozová místa: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí nebo Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice nebo Chrudim,  Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady (OMV), Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov (MOL);

+ 300 Kč/os.: Lanškroun, Svitavy, Choceň, Žamberk, Letohrad, Vamberk, Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Třebechovice.

  

Čas odjezdu i příjezdu bude přizpůsoben trase, provozu a povětrnostním podmínkám. Je nutné počítat s odchylkou až dvě hodiny. Vše bude upřesněno v podrobných pokynech, které cestovní kancelář rozešle týden před odjezdem. Zastávky autobusu budou v souladu s platnými dopravními předpisy, maximálně po 3–4,5 hodinách jízdy v délce 15–45 minut dle potřeb řidiče.

 

Ostatní služby mohou být zajištěny v jazyce dané země či v angličtině. Charakter našich zájezdů určuje ke každému zájezdu průvodce, který může být klientům nápomocen.

 

Klienti budou služby čerpat v rámci skupiny cca 30–50 osob. Při nižším počtu zájemců než 30 osob se služba či zájezd nemusí uskutečnit.

 

Pro informace o vhodnosti zájezdu pro osoby s omezenou schopností pohybu se prosím obraťte na cestovní kancelář.

 

Zájezd pořádá Cestovní kancelář Čile s. r. o., IČ: 06563431.

 

Podobný poznávací zájezd: 

Normandie a Bretaň

Benátky a ostrovy

Levandulový víkend u Balatonu 

Lago di Garda a západní Dolomity

 

Další zájezdy:

POBYTOVÉ ZÁJEZDY

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

 

Více fotografií na FACEBOOKU.

 

 

 Rýnský ohyb

 
Bernkastel
 
Bernkastel