fbpx
774 944 051‬ - info@ck-cile.cz

Technické a přírodní unikáty středního Slovenska po železnici

 

 

 

Nejdelší slovenský železniční tunel 

Unikátní železniční technické dílo - Telgártská smyčka

Úchvatná příroda národního parku Slovenský ráj

Trasa přes Jablunkovský průsmyk v rámci císařské Košicko-bohumínské dráhy

Hornické město Bánská Štiavnica a Bánská Bystrica

 Program: 

1. den - V brzkých ranních hodinách odjezd vlakem Supercity Pendolino z Prahy, Pardubic, České Třebové  přes Olomouc a Ostravu na Slovensko do Žiliny (krátká procházka do centra města dle časových možností), kde přestoupíme na rychlíkový spoj Slovenských železnic. Již po trase do Žiliny, mezi Třincem a Žilinou si užijeme jízdu po slavné Košicko-bohumínské dráze a projedeme Jablunkovským tunelem (612 m) skrze dopravně významný Jablunkovský průsmyk.

Ze Žiliny pak naše vláčkové putování pokračuje po historické uherské severní železnici v části a z Martina do Bánské Bystrice nás bude čekat první horská železnice a první technický svost - Čremošniansky tunel. Se svou délkou téměř 5 km se jedná o nejdelší slovenský železniční tunel.

Celá trať je lemována rozmanitým terénem mezi pohořím Velké Fatry a Kremnickými vrchy. Odpoledne ubytování a procházka historickým centrem města - národní kulturní památka Městský hrad, Náměstí SNP, Kamenná kašna a zachovalé malebné městské uličky.
2. den - Celodenní výlet po jedné z nejpůsobivějších scénerických železničních tratí Evropy - Středoslovenské transverzále. 

Železniční trať z Bánské Bystrice do východoslovenských Margecan vedoucí povětšinou podél toku řeky Hron mezi horskými masívy Nízkých Tater a Slovenské Rudohoří a v druhé části úchvatnou krajinou národního parku Slovenský Ráj.

Největšími zážitky této slavné tratě jsou včertně desítek tunelů také Chmarošský viadukt (délka 114 m), Telgartský viadukt (délka 86 m) a nejnáročnější železniční technické dílo Slovenska - Telgártská smyčka - spirálovitý Telgártský tunel dlouhý 1239 m s poloměrem oblouku 400 m v blízkosti nejvyššího železničního bodu Slovenska na tratích s normálním rozchodem (960 mnm). Po výstupu do oblasti NP Slovenský ráj, procházky a lehká turistika, seznámení s historií a fakty železniční tratě, večer návrat do B. Bystrice.

3. den - Regionální dopravou do prostředí Šťiavnických vrchů a bohaté hornické historie - Bánské Štiavnice. Cestou do B. Štiavnice nás čeká další scenérická horská trať 20 km dlouhá “Trať mládeže” z roku 1949 budovaná ve stopě původní tratě do Štiavinických dolů. Nachází se zde i přes 1 km dlouhý tunel a historické viadukty.

Město B. Štiavnica je vyhledávaným turistickým cílem a od roku 1993 je na prestižním seznamu UNESCO. Uvidíte největší slovenský hornický skanzen s možností sfárat pod zem s věží Klopačka. Historické jádro nabízí mnoho klenotů jako např. gotický kostel Sv. Kateřiny, náměstí Sv. Trojice s velkolepým morovým sloupem. Nad kopci města ční Starý a Nový zámek. Na závěr hlavní dominanta a jedinečná církevní stavba svého druhu - Banskoštiavnická barokní kalvárie

4. den - Dopoledne odjezd z Bánské Bystrice po stejné trase přes Žilinu zpět do ČR. Návrat do České Třebové ve večerních hodinách. 

Termín: 15. 10. – 18. 10. 2020 (čtvrtek až neděle)

Pro skupiny od 8 osob lze nabídnout individuální termín. 

S blížícím se termínem rostou ceny jízdenek, cena se bude zvyšovat. 

Číslo zájezdu: 15102020

Cena: 6.990 Kč     

Cena zahrnuje:

- vlakovou dopravu do Bánské Bystrice a zpět,   

- jízdné po Středoslovenské transverzále B.B. - Margecany a zpět

- jízdné do B. Štiavnice (vč. Tratě mládeže) a zpět 

- 3x ubytování ve ** penzionu  v centru města, 

 - služby průvodce.

 

Cena nezahrnuje:

- příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč/ os./ 3 noci, 

- pojištění léčebných výloh Allianz pojišťovny vč. storna: do 15 let 175 Kč, dospělí 350 Kč a 700 Kč/senior nad 70 let;

- pobytovou taxu (splatná na místě cca 1 €/os./noc),

- další vstupné a jízdné.

 

Uvedená cena vstupů je orientační a jejich celková výše závisí na okolnostech (např. počasí) a rozhodnutí klienta. Klient nemusí absolvovat všechny prohlídky, zvolí si sám dle svého uvážení.

  

Nástupní místa:  Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Ostrava. 

 

Ostatní služby mohou být zajištěny v jazyce dané země či v angličtině. Charakter našich zájezdů určuje ke každému zájezdu průvodce, který může být klientům nápomocen.

 

Klienti budou služby čerpat v rámci skupiny od 8 osob. Při nižším počtu zájemců se služba či zájezd nemusí uskutečnit.

 

Pro informace o vhodnosti zájezdu pro osoby s omezenou schopností pohybu se prosím obraťte na cestovní kancelář.

 

Zájezd  pořádá a pojišťuje Cestovní kancelář Čile s. r. o., IČ: 06563431.

 

Více fotografií na FACEBOOKU.

 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

 

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

POBYTY S VÝLETY

 

Další vlakové zájezdy:

 

Krásy Dolního Rakouska vlakem

Adventní Salzburg a Solná komora vlakem

 

Předběžná rezervace zájezdu:

Powered by BreezingForms